Teollinen Internet

Industrial Internet – Teollinen Internet -  Liiketoiminnan Internet – Internet of things

Mitä se on?

Teollinen Internet on sulautettujen ja älykkäiden laitteiden ja järjestelmien, niihin pohjautuvan analytiikan sekä ihmisten työn tehokas yhdistäminen liiketoimintaprosesseissa. Tämä mahdollistaa sen, että tuotanto- ja muut resurssit, tieto, esineet ja ihmiset muodostavat reaaliaikaisesti verkottuneen kokonaisuuden

Miten se voi luoda uutta tai parantaa nykyistä liiketoimintaa?

  • Lisäarvo asiakkaalle ja sitä kautta parempi kilpailuasema
  • Toiminnan tehostaminen ja laadun parantaminen
  • Huoltoliiketoiminnan luonti
  • Tuotekehityksen tukeminen

Autan teitä löytämään uuden teknologian mahdollisuudet:

  • Liiketoimintaprosessien kypsyysanalyysi IT:n hyödyntämisen näkökulmasta. Analyysi perustuu PSK 8403 standardiin ja “CWA 16180:2010 The CEN ORCHID Roadmap standardising information across the plant engineering supply chain: Part 2 Implementation guide” –tutkimukseen.
  • Liiketoimintaprosessien mallintaminen. Mallintamisessa huomioidaan erityisesti toiminnassa käytettävät sovellukset ja niiden väliset tiedonsiirrot sekä yhteydet verkoston muihin toimijoihin kuten asiakkaat, kumppanit ja alihankkijat.
  • Ideointityöpajojen fasilitointi.
  • Yhteistyökumppaneiden haku.
  • Toteutusprojektin suunnittelu.

Katso myös: www.ththry.org