Johdon valmennus, coaching, mentorointi, työnohjaus - menestys riippuu johtamisesta, ole rohkeasti parempi!

Tarjoamani coaching on henkilökohtaista dialogista ja reflektoivaa ohjausta, jonka tavoitteena on edistää ammatillista osaamisen kasvua ja persoonallista kehitystä vastaamaan työtehtävien asettamia kehityshaasteita.

Coachingin käyttötilanteita:

 • Ylimmän johdon sparraus
 • Vision kirkastaminen
 • Strategian jalkauttaminen
 • Yritysmyyntiin valmistautuminen
 • Johdon yhteistyön ja päätöksenteon tehostaminen
 • Avainhenkilön valmistautuminen haastavaan tehtävään
 • Osaamisen johtamisen haasteet
 • Muutostilanteet, mm.:
  • Nopea kasvu ja kasvusuunnitelmat
  • Saneeraukset ja irtisanomiset
  • Yritysostotilanteet ja muut toimintakulttuurien yhdistämiset
  • Organisaatiomuutokset
 • Työyhteisökonfliktit
Johtamisen coaching tarkoittaa käytännössä yhä parempien työkäytäntöjen oppimista ja oivaltamista. Parhaimmillaan sen tuloksista hyötyy koko työyhteisö ja mikä tärkeintä - asiakkaat.

Konkreettisena tavoitteena voi olla:
 • Kirkastaa strategiaa
 • Kasvattaa myyntiä, liikevaihtoa, tulosta
 • Vähentää hävikkiä, reklamaatioita, virheitä
 • Jalkauttaa yrityksen strategiaa organisaatioon
 • Parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä, asiakastyytyväisyyttä
 • Parantaa laatua, tehostaa prosesseja
 • Työroolin ja tehtävän selkiyttäminen