Lainajohtajapalvelut

Yrityksellä on tilanteita, jolloin järkevä vaihtoehto on ulkopuolisen lainajohtajan vuokraaminen rajoitetuksi ajaksi. Tehtävä voi luontevasti sisältää myös uuden vakinaisen johtajan mentorointia ja valmennusta. Lainajohtaja voi olla paras ratkaisu erilaisissa muutostilanteissa. Oman osaamisemme lisäksi yhteistyöverkostomme kautta löytyy kokeneita esimiestehtävissä toimineita henkilöitä.

Lainajohtaja voi olla ratkaisu esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Nopea muutostilanne jossa omat resurssit eivät enää riitä
  • Nopea kasvu, kansainvälistymien, yrityskauppa 
  • Yrityksessä on kriisitilanne
  • Henkilövaihdoksissa kuten välitön työsuhteen päättäminen, irtisanoutuminen, sukupolvenvaihdos, sairausloma, pysyvän ratkaisun viivästyminen