Liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittäminen - Löydä suunta!

Kuvateksti

Tavoitteiden kirkastaminen ja toimenpidesuunnitelmat niiden saavuttamiseksi ovat oleellinen osa menestyvän organisaation johtamista. Usein tarvitaan ulkopuolinen, kokenut asiantuntija viemään läpi prosessi, jossa organisaation oma johto järjestelmällisesti analysoi toimintaympäristönsä vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa ja laatii sen perusteella kehittämissuunnitelmat.

  • Strategiaprosessit
  • Johtamisjärjestelmät
  • Toiminta- ja laatujärjestelmät
  • Suunnitelmien saattaminen käytäntöön toiminnan tasolla