Organisaation toimintaprosessien analyysit ja kehitys - avain prosessijohtamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen

Onko yrityksesi toiminta kulloisestakin erilaista tekijästä riippuen? Onko toimintasi verkottunutta?

Ensimmäinen askel toimintatapojen vakioimisessa on kuvata ne niin yrityksen sisällä kuin asiakas- ja yhteistyörajapinnoissa. Käytössäni on huippuvälineet organisaation toimintaprosessien kuvaamiseen. Selkeästi kuvattu toimintatapa on edellytys sille että kaikki ymmärtävät sen samalla tavalla ja että sen kehittäminen on systemaattista. Kuvauksessa määritellään

  • Työn kulku
  • Toiminnot
  • Tekijät
  • Kunkin vaiheen tarvitsema lähtömateriaali
  • Kunkin vaiheen tuotos
  • Tarvittavat työkalut ja ohjeet
  • Tarkastukset ja muu laatukontrolli